خبر صبح/ گروه جامعه: آب نیاز بی پایان، سرچشمهً حیات، منشاء پاکی و در برگیرنده بخش عظیمی از وجود جانداران است. این مادهً ارزشمند خالق یگانهً جهان هستی لازمه بسیار ضروری برای مانایی و ادامهً رشد و نمو همهً موجودات زنده به شمار می رود. نیاز و وابستگی کاملا طبیعی جانداران به ویژه انسان ها به آب و کمیابی آن از دیرباز به عنوان عنصری حیات بخش، با اهمیت و نمادی از پاکیزگی و نشاط مورد توجه جوامع بشری بوده است. زیرا آب نه تنها ماده ای است برای زنده ماندن، بلکه خود زندگی است.

پیشرفت و توسعهً صنعت، ازدیاد جمعیت و آلودگی  منابع آب های شیرین، شوربختانه امکان دسترسی به آب مورد نیاز را چه بسا دشوار و گاهی بستر تنش های سیاسی و بحران ساز مناطقی از جهان کرده است. آب امروزه یکی از منابع استراتژیک و اصلی تامین انرژی و تولیدات کشاورزی می باشد که زندگی بدون آن ناممکن و رنج آور به نظر می رسد. مقدار قابل توجهی از آب ها در چرخهً صنعتی، کشاورزی و بهداشتی مصرف و آلوده به طبیعت باز می گردند و این آلودگی های محیطی اثرات بسیار مخربی را بر منابع محدود آب های شیرین داشته و آلاینده های صنعتی و شیمیائی حیات انسان ها و دیگر جانداران را به طور جدی به مخاطره می اندازد. بدیهی است تولید آب آشامیدنی سالم در شمار یکی از دغدغه های عمدهً اجتماعات انسانی است که به سلامت و بهداشت عمومی آحاد آن بستگی دارد و از این رو بدون وقفه و به نحو قابل اطمینانی فرآوری شده و در دسترس عموم قرار می گیرد. مدیریت تولید و پروسهً فرآوری حساس و پرهزینهً آب سالم، انتقال آن به مراکز مصرف، همت و عزم همگانی شهروندان نسبت به حفظ و مراقبت از محیط زیست و منابع اندک و رو به افول آب آشامیدنی، به همراه رعایت الگوهای مناسب و استاندارد های علمی مصرف آب را می طلبد. تا با توجه و تلاش هر چه بیشتر مسئولین امر به موقعیت جغرافیائی استان و کمی نزولات آسمانی و محدودیت منابع آبی ضمن بررسی و مطالعهً دقیق در راستای شناسائی منابع آب های سطحی و زیر زمینی هر چند کم و روش های بهره برداری اصولی از آن ها فرصت های بهینه و دراز مدت بهره مندی از آب پاک و سالم را برای همگان فراهم سازند.

امروزه بخش عظیمی از جهان و به ویژه کشور ما با بحران آبی مواجه است و با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک آن از زمان های دور در پاره ای از نقاط، با طی مسافت های طولانی برای دستیابی به این نعمت الهی تلاش می نمودند و یا با کندن چند صد متر قنات به آب دست یافته و نیاز خود را با میزان آب به دست آمده  سازگار می نمودند. در این میان این امر برای ساکنان مناطقی که با کمبود و خشکسالی نامانوس بودند، نیاز به آگاهی و تغییر روش های مصرف آب  را داشته و دارد. آنچه که شایان توجه است، با پیشرفت تکنولوژی، صنعت و افزایش جمعیت و بهداشت، نیاز مردم به این ماده حیاتی را  می طلبد که با بهره مندی و دست یابی به  تکنولوژی های نوین بتوانیم  ازاین ماده حیات بخش و اجتناب ناپذیر به نحو شایسته و درست بهره مند شویم. از سویی دیگر در صنعت و بخش های  کشاورزی نیز که آب محور اصلی و نقش ارزنده ای را در راستای تولیدات چرخه غذایی و استمرار بقای مردم را نیز دارد باید به دنبال الگو و روش های  مناسب کاشت محصولاتی بود که نیازمند آب کمتری هستند. شایان ذکر است, بی اعتنایی، مسامحه و عدم توجه و دقت های لازم  به این امر خطیر حیاتی در آینده ای نه چندان دور ما را با چالش و زیان های بسیار جدی و جبران ناپذیری روبرو خواهد ساخت که نسل های بعدی ما نیز از ترکش آسیب های آن در امان نخواهند ماند. شایسته است با عزمی ملی در راستای حفظ و پایداری باقیماندهً منابع  این عنصر زندگی بخش، لذت بهره مندی از آب و طعم گوارای آن را برای آیندهً بسیار نزدیک فرزندان و همنوعان خویش نیز ماندگارترسازیم./ مهدیقلی رشیدی مقدم