خبر صبح/گروه بین الملل: خبرگزاری رسمی آذرتاج جمهوری آذربایجان از عضویت دومین زن متنفذ سیاستمدار اسراییل در “مرکز بین المللی نظامی گنجوی” خبر داد و نوشت: « اسامی جدیدی به جمع اعضای متنفذ مرکز بین المللی نظامی گنجوی افزوده شد.»

آذرتاج افزود: «گوردون براون نخست وزیر پیشین بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و رییس پیشین حزب کارگر (۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷) ، خانم هلن کلارک، نخست وزیر پیشین زلاند نو طی سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ و رییس برنامه توسعه سازمان ملل طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، خانم امینه غریب، رییس جمهوری موریس طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ و خانم تسیپی لیونی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اسراییل طی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹  به عضویت مرکز بین المللی نظامی گنجوی درآمدند.»

 آذرتاج افزوده است: «تسیپی لیونی در صحنه سیاست اسراییل دومین زن متنفذ پس از گولدا مایر بوده است. »

خانم وایرا وایک فریبرگ، رییس جمهوری لتونی طی سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ و اسماعیل سراج الدین ، معاون بانک جهانی طی سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ که بطور همزمان ریاست بر مرکز بین المللی نظامی گنجوی را به عهده دارند، با ارسال پیامی ابراز اطمینان کردند اعضای جدید این مرکز که در صحنه سیاسی جهانی نقش مهمی ایفاء کرده اند و تجربه فراوانی دارند، موجب افزایش نفوذ مرکز بین المللی نظامی گنجوی خواهند شد.