خبر صبح/ گروه جامعه: امروزه دیگر اهمیت و اعتبار فراگیری علم و دانش و ضرورت توجه به امر بنیان ساز آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست. زیرا همگان  به خوبی آگاهند که شالوده و اساس پیشرفت جوامع در دستان انسان های آزموده، کارا و ماهر می باشد. آموزش و پرورش رکن اساسی و بالندهٌ یک جامعه را تشکیل می‌دهد و مسامحه‌پذیر نمی‌باشد و در صورت بی‌تفاوتی و یا بی‌مهری به این اصل ممتاز، آحاد جامعه با پدیده‌هایی از قبیل، ناآگاهی، عقب ماندگی، بیکاری، فقر، بی عدالتی ، هرج و مرج ، وابستگی ، دشمنی و تفرقه مواجه خواهد شد. از این رو رشد و گسترش علمی سرآغاز توسعه و پیشرفت همه جانبه در بخش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه می باشد که این امر مهم با همراهی آحاد مردم و همدلی اساتید و دانشجویان این مرز و بوم میسر می‌گردد.

  در مقام اهمیت آموزش و پرورش “دانتون” یکی از اندیشمندان انقلاب کبیر فرانسه می‌گوید: “آموزش و پرورش بعد از نان نخستین نیاز ملت ها می باشد”. جامعهٌ امروز ما بیش از پیش نیازمند تحکیم بنیان های اخلاقی و ترمیم شکاف‌های ژرف اقتصادی و فرهنگی است. تلاش در راه بالا بردن سطح کیفیت علمی دانشگاه‌ها و واگذاری بخش‌های عمده‌ای از رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه به این نهاد ارزشمند، روند پیشبرد فزایندهٌ دانش و تولیدات علمی را در دانشگاه ها بهبود خواهد بخشید و با هم‌رایی اساتید و دانشجویان راه دانایی و توسعهٌ علمی نمایان و جامعه به سوی منطق و خردمندی رهنمون می‌گردد زیرا توانایی‌ها پیوسته در گرو دانایی‌ها است.

 اینک که در آستانه بازگشایی و آغاز سال تحصیلی دیگری قرار گرفته‌ایم امید است که دست اندرکاران نهاد ارزشمند آموزشی با درایت و برنامه‌ریزی‌های فانونمند و مدبرانه و متناسب با شرایط دشوار و نابسامان امروزی جامعه بتوانند به رسالت بسیار سنگین و مهم خویش عمل نموده و سهم بسزایی در تحقق و شکوفایی توانایی و دانایی جوانان برومند این کهن میهن را داشته باشند./ مهدیقلی رشیدی مقدم