خبرصبح/ گروه بین الملل: روزنامه ینی مساوات چاپ باکو که نقش مبلّغ رسانه ای و سخنگوی غیررسمی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان را بازی می کند، در فضاسازی برای گشایش سفارت این کشور نزد رژیم اشغالگر قدس، به نقل از عاصم ملازاده، نماینده مجلس و عضو کمیسیون دوستی مجلس جمهوری آذربایجان با کنست رژیم صهیونیستی ، گشودن سفارت باکو در تل آویو را پس از برخی دولت های سازشکار عرب و ارمنستان ضروری دانست.

این نماینده مجلس جمهوری آذربایجان گفت: «نیازی به انعقاد هیچ توافق نامه ای نیست. دو طرف از خیلی وقت پیش مناسبات دیپلماتیک و همکاری های زیادی دارند. امروز کشورهای عرب راهی را می روند که جمهوری آذربایجان قبلا رفته است. اما آنچه ما را ناراحت می کند، فقدان سفارتمان در اسراییل است. من بارها این را در مجلس مطرح کرده ام.  این مساله باید حل شود. جامعه ارمنی در اسراییل فعالیت دارد و از این مساله علیه جمهوری آذربایجان استفاده می کند. »

عاصم ملازاده گفت: «قبلا وزارت امور خارجه این مساله را توجیه مالی می کرد. اما، این مساله باید راه حل خود را بیابد. »

این نماینده مجلس جمهوری آذربایجان افزود : « امیدوارم سایر کشورهای عرب نیز با اسراییل روابط برقرار کنند. توجه ویژه دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا به این موضوع را مثبت ارزیابی می کند.»

الخان شاهین اوغلو ، مدیر مرکز تحقیقاتی “اطلس” نیز اعتراض ایران به گشایش احتمالی سفارت جمهوری آذربایجان در اسراییل را نیز بی اهمیت دانست و گفت : « در ایران در مقابل سفارت ارمنستان اعتراضی برگزار شد و بعد پایان یافت. در مورد ما نیز اعتراضاتی خواهد شد و بعد فروکش خواهد کرد. ممکن است که در مقابل سفارتمان در ایران  ۵ تا ۱۰ روز اعتراضاتی بشود و بعد همه چیز فروکش می کند. »

رامیه محمداوا، تحلیلگر سیاسی گفت : « جمهوری آذربایجان پس از ترکیه، بالاترین سطح روابط را با اسراییل دارد  و وجود سفارت ما در آنجا ضروری است. طرف اسراییلی در این مورد پافشاری ندارد و مطالبه جدی در مقابل باکو مطرح نمی کند. زیرا، در باکو سفارتخانه دارد و اکنون نیز نوبت ماست. به نظرم باید از فرصت ایجاد شده، استفاده کنیم. کشورهای عرب نمی توانند به باکو در این باره اعتراضی بکنند. اگر ایران اظهار نارضایتی کند، می توانیم گشایش سفارت ارمنستان در اسراییل را به عنوان نمونه در مقابل ایران نشان دهیم. یعنی نیازی به تعلل نیست.»