خبر صبح/ گروه بین الملل: وزیر امور خارجه پیشین جمهوری آذربایجان در تحلیل سخنان اخیر “لائورا کاترینه کوپر” ، معاون وزارت دفاع آمریکا در امور روسیه و اوکراین و اوراسیا مبنی بر اینکه “جمهوری آذربایجان در منطقه ای خطرناک واقع است و با همسایگانی خطرناک زندگی می کند”، گفت: «در سند راهبرد امنیت ملی جمهوری آذربایجان، بی اعتنایی روسیه به حق حاکمیت و تمامیت ارضی همسایگان، صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران و تعیین نشدن رژیم حقوقی خزر به عنوان تهدیدات مطرح برای جمهوری آذربایجان لحاظ شده است. »

به گزارش سایت مدرن، توفقیق ذوالفقاروف گفت: «ما در تحلیل این سخنان مقام آمریکایی ، باید برای خودمان روشن کنیم که منافع آنها در بیان این سخنان چیست؟ طبیعی است که آمریکایی ها برای تامین منافع خود در هر منطقه، در جستجوی همکار و شریک برای خود هستند. این سخنان بیهوده بیان نمی شوند. این سخنان، بخشی از یک سیاست و راهبرد بزرگ هستند.»

وزیر خارجه پیشین جمهوری آذربایجان در تحلیل  این سخن مقام آمریکایی که جمهوری آذربایجان در منطقه ای خطرناک واقع است، گفت : « عامل اصلی در تحلیل این خطر روسیه است. سخنان محافل سیاسی روسیه نشان می دهد که در سیاست آنها در قبال همسایگان ، در خیلی مواقع  تمامیت ارضی و حق حاکمیت اهمیتی ندارد. این را در مناسبات با اوکراین و گرجستان نیز مشاهده کردیم…. در باره ایران نیز برخی دولت ها ، سخنان مشابهی بیان کرده اند. کسانی وجود دارند که یادآوری می کنند آذربایجان در دوره های تاریخی در ترکیب دولت فارس بوده است.  از نظر ایدئولوژیک نیز برای صادر کردن ارزش های انقلاب اسلامی چنین سخنانی بیان می شوند. طبیعی است که این ها بطور بالقوه خطرناک هستند.  همچنین ما باید مشخص نشدن رژیم حقوقی دریای خزر را نیز درنظر بگیریم…. این خطرها همگی در بندهای راهبرد امنیت ملی آذربایجان ذکر شده اند.»

توفیق ذوالفقاروف افزود: «بیان این افکار در سخنان مقامات آمریکایی درباره جمهوری آذربایجان برای بار نخست نیست. قبلا هم برای تامین امنیت آذربایجان براساس برنامه های ویژه کمک نظامی اختصاص یافته است. طبیعی است که ما فرایندهای جاری در دنیا را بطور جدی تحلیل و برای دفاع کامل از منافعمان تلاش کنیم.»