خبر صبح/ گروه بین الملل: معترضان به تعطیلی مساجد جمهوری آذربایجان و ممنوعیت عزاداری روز عاشورا  به بهانه مقابله با کرونا همچنان در زندان به سر می برند.

به گزارش سایت ” تالش مدیا”، دو تن از دینداران شهرستان شمکیر به ۲۵ روز بازداشت محکوم شده اند.

الشن عباس اف، عضو جنبش اتحاد مسلمانان که در گذشته هم زندانی سیاسی بوده، به اداره پلیس بردع احضار و پس از حضور در اداره پلیس به اتهام مقاومت در برابر پلیس بازداشت شده است.

در شهر لنکران نیز هشت شهروند به اداره پلیس احضار و هفت تن از آنان از جمله جاوید میری اف، امام جماعت یکی از مساجد در بازداشت به سر می برند.

در بیلقان نیز ۲۰ نفر دستگیر و جریمه شده اند. در شهر گنجه شش تن از شهروندان به اداره پلیس احضار شدند و یکی از آنها به نام غضنفر فردی به ۱۵ روز محرومیت از آزادی محکوم شد.

(توضیح: عکس تزئینی است)