خبر صبح/ گروه ورزش: یکی از چالش‌های نقل و انتقالاتی فوتبال کشور که از همان ابتدای بازار شروع شد، مربوط می‌شود به پرونده رشید مظاهری. این دروازبان که قراردادی سه ساله با تراکتور داشت، بعد از اتمام اولین سال، اقدام به فسخ یکطرفه قرارداد خود کرده و با استقلال تهران هم قرارداد تازه منعقد کرد. در پرونده رشید مظاهری اما تراکتور مدعی است این بازیکن چون قرارداد سه ساله داشته، اجازه فسخ یک طرفه نداشت. در ادامه باشگاه تراکتور از رشید مظاهری به دلیل فسخ یک طرفه قراردادش شکایت کرد و احتمال می رود این شکایت منجر به محرومیت دروازه بان جدید استقلال شود.
در حالی که مدیران استقلال مدعی هستند با مشورت چند مشاور حقوقی اقدام به ثبت قرارداد رشید مظاهری کردند و هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند، انتشار یک حکم مشابه از سوی کمیته استیناف باعث نگرانی استقلالی ها شده است. کمیته استیناف همین هفته گذشته در یک مورد مشابه فسخ یکطرفه قرارداد سه ساله یک بازیکن به این دلیل که سال دوم و سوم مبلغ نداشته و توافقی بوده را غیر قانونی دانست و حق را به باشگاه مبدا داد. کمیته استیناف در این رای که یک طرفش باشگاه فولاد بود اعلام کرد بطلان قرارداد به این دلیل که قرارداد سال دوم و سوم توافقی بوده مبنای قانونی ندارد.

همچنین گفته می شود اگر کمیته تعیین وضعیت در پی شکایت باشگاه تراکتور به نفع این باشگاه رای بدهد، رشید مظاهری حداقل ۶ ماه از حضور در میادین محروم می شود. باشگاه استقلال اما در صورت جلب رضایت تراکتور، از بسته شدن پنجره اش در امان می ماند چرا که سال گذشته وقتی در پرونده شکایت نساجی از فسخ یکطرفه دو بازیکنش و پیوستن آنها به شهرخودرو شکایت کرد، با وجود صدور حکم علیه شهر خودرو، این باشگاه با جلب رضایت نساجی محکوم نشد.

رشید مظاهری با استناد به این بند از قراردادش که سال دوم و سوم قرارداد با توافق مالی طرفین قابل تمدید است، قراردادش را یکطرفه فسخ کرد اما باشگاه تراکتور بابت این کار از مظاهری شکایت کرد. مظاهری مدعی است هیچ تخلفی انجام نداده اما برخی کارشناسان حقوقی با نظر او مخالف هستند.