خبر صبح؛ گروه جامعه: طیفی را در نظر می‌گیریم از صفر تا یک که نقطه صفر نقطه فقر و توسعه نیافتگی و ممکن نبودن اجرای دین نه اینکه نخواهیم اجرایش کنیم. همین‌طور نقطه یک را توسعه‌یافتگی، عدالت و امکان تربیت انسان متدین در نظر می‌گیریم. در گذار از صفر به یک این نوع انسانی به تدریج تربیت می‌شود. معنای حرفم این است که بر اساس الگوی نظری انسان و جامعه متدین محصول توسعه‌یافتگی است. از این طرف در فقر از اجرای دین و فهم آن توقع داشتن بی‌جاست؛ چراکه فقر اصولا ضددین است و می‌تواند به کفر بینجامد و از آن طرف امنیت و آرامش کامل در جامعه‌ای عملی می‌شود که مردم هم بفهمند چه وظایفی در قبال حکومت دارند. اینکه گفته می‌شود در حکومت حضرت ولی عصر‌(عج) در آخرالزمان معاملات با صلوات اتفاق می‌افتد، به نظر من بدین معناست که در آن دوره اقتصاد بی‌معنا می‌شود. البته اقتصاد به این معنا که ما می‌گوییم یعنی کمبود منابع یا همان علم کمیابی. لذا به خاطر این کمبود منابع و زیادی نیازها باید منابع را تخصیص دهیم و لذا منابع قیمت پیدا می‌کند و رایگان نیست. کالای غیر‌رایگان به خاطر کمبودش است. کالایی مثل هوا که رایگان است به خاطر فراوانی‌اش موضوع علم اقتصاد قرار نمی‌گیرد.

اگر در دوره‌ای کالاها به خاطر فراوانی، قیمت نداشته باشند یعنی دانش، علوم و فنون، تکنولوژی و فهم بشری در استخراج امکانات بشری آن‌قدر زیاد شده است که وفور اصولا اجازه نمی‌دهد کالا قیمت‌گذاری شود. این مقوله‌ای است که اگر بخواهم جمله‌ای از آن استنباط کنم، باید بگویم توسعه‌یافتن، فراهم‌آوردن امکان خروج از بالقوه‌ها و به فعلیت رساندن آن‌هاست. این بالقوه‌ها هم فیزیکی است مثل معدن و زمین و… و هم ذهنی که داشته‌های فرهنگی جوامع است و دین در جامعه ما عنصر پوشش‌دهنده و بخش مهمی از فرهنگ ماست./ محمد مهدی گودرزی