خبر صبح/ گروه جامعه: ماه های مدیدی است که عرصه حیات جوامع انسانی دچار دگرگونی‌هایی گردیده و چالش عظیمی را برای دولت و نهادهای بهداشتی در سراسر جهان به ارمغان آورده است. اعلام وضعیت اضطراری در راستای پیشگیری از شیوع بیماری، اغلب فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در سایه‌ای از ابهام فرو برد که درآینده‌ای نزدیک نیاز مبرمی به بازنگری در بخش‌های زیادی از آنها را به دنبال خواهد داشت. ویروس کرونا خارج از بحث یک بیماری، امروزه به یک موضوع و مشکل مهم اجتماعی در جهان تبدیل گردیده و وجود مخاطرات طبیعی و اجتماعی را همنشین بخشی از زندگی روزمره‌ی انسان‌ها قرار داده است و می‌تواند هر لحظه به آسیب‌هایی اجتماعی نیز مبدل شود که خود نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و پژوهش و مطالعه بر روند دانش و ارتباط ناشی از خطرات آن را نیز دارد. انتشار ویروس کرونا و پیامد های اجتماعی ناشی از آن که بستگی تنگاتنگی با سلامت فیزیکی انسان‌ها دارد را می‌توان یکی از حائز اهمیت‌ترین وقایع اجتماعی در قرن حاضر انسان‌ها دانست. زیرا آنچه که این بیماری مهلک را متفاوت‌تر جلوه می‌دهد، القای احساس ناتوانی زندگی بیولوژیکی جهانیان در خود است، که آنها را به شدت متوجه داشتن جامعه‌ای کاملا آری از آلودگی‌ها و به دور از خطر می‌سازد. در این میان تندرستی ما انسان‌ها رابطه مستقیمی با رفتار و برخورد ما با طبیعت و اطراف زندگی‌مان دارد. رفتارهای تخریبی رو به افزایش، نسنجیده و اغلب بیخردانه‌ی بخش بزرگی از مردم جهان بر روی کره خاکی، زمینی که خود در آن نفس می کشند و زندگی می کنند، از سال‌های مدیدی است که همگام با روند تکامل دانش و دانسته‌های خود تا به امروز آسیب‌های جدی و فراوانی را به محیط زیست وارد نموده‌اند. و از سویی رفتارهایی کاملا نابه‌هنجار و ناسالم در نوع تغذیه از خویش بروز می‌دهند که شوربختانه اثرات نامطلوب و آلودگی‌های ناشناخته‌ای را در چرخه سلامت جسمی و روان همنوعان و جهانیان ایجاد می‌نمایند.

 آنچه که در پایان مورد نظر این مقال کوتاه است، آغاز چالش همدلی همه جهانیان به ایجاد گفتمانی بیولوژیک و اجتماعی با محیط و به ویژه ویروس‌هاست. ما همه باید با گزینش رفتارهای هنجار اجتماعی از جمله اسکان و تغذیه که نقش اساسی در جهش و انتشار انواع ویروس‌ها را دارند با بهره مندی از تلاش‌های صادقانه دولت‌ها و همکاری اساتید و کارشناسان حوضه‌های پزشکی، جامعه‌شناسی و پژوهش گران در زمینه‌های بهداشت عمومی جامعه نقش تاثیرگذاری را در رویارویی با انواع بحران‌های اجتماعی ایفا نماییم. شیوع این ویروس نا به هنگام تلنگری است به پیشتازی و غرور بخشی از انسان‌های مدرن و بخش دیگری از انسان‌های ناآگاه و دست بر قضا که همه و همه چگونه از منظر ذهنی و بیولوژیکی شدیدا آسیب پذیر هستیم./ مهدیقلی رشیدی مقدم