خبر صبح/ گروه بین الملل: دادگاه جمهوری آذربایجان با آزادی جانشین رهبر حزب اسلام که به اتهام واهی در بازداشت است، مخالفت کرد.

به گزارش سایت “کیپرسیلکا” روسیه، جواد جوادوف، وکیل جانشین رهبر حزب اسلام، خبر داد که دادگاه رسیدگی به پرونده حجت الاسلام حاج الهام علی اف در روز هشتم سپتامبر در دادگاه منطقه صبائیل باکو برگزار شد.

جواد جوادوف افزود: «رعنا غفاراوا، قاضی دادگاه  با شکایت ما برای تبدیل بازداشت حاج الهام علی اف به بازداشت خانگی یا پیشبرد مراحل رسیدگی در مقابل دریافت گرو مخالفت کرد. حاج الهام علی اف نیز در دادگاه حضور داشت و تاکید کرد که هیچ یک از اتهامات را نمی پذیرد و تمامی این اتهامات بی اساس است. من نیز به عنوان وکیل مدافع  توضیح دادم که رسیدگی به این پرونده در شرایط بازداشت خانگی یا  گذاشتن گرو  هیچ منعی ندارد. اما، دادگاه این درخواست ما را تامین نکرد و ما به دادگاه تجدیدنظر شکایت خواهیم کرد.»

حاج الهام علی اف از ماه فوریه براساس ماده ۲۷۴ قانون کیفری (خیانت به وطن) در بازداشت به سر می برد. در آن زمان برای وی حکم بازداشت ۴ ماهه صادر شد و یک بار دیگر این حکم بازداشت چهار ماهه تمدید شده است.

دادگاه ناعادلانه علیه رهبر حزب اسلام جمهوری آذربایجان که در اتهامی واهی به جاسوسی برای ایران متهم شده است، یک روز پس از سخنان الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان در خصوص گسترش مناسبات و دوستی با ایران در جریان دریافت استوارنامه سفیر جدید ایران در باکو برگزار شد.