خبر صبح/ گروه بین الملل: دادگاهی در جمهوری آذربایجان شاعر و خواننده سرودهای مذهبی در این کشور مسلمان را به دو سال و ۳ ماه زندان محکوم کرد.

به گزارش سایت مائده، دادگاه منطقه نریمان اف باکو، شاعر الوین مرادوف (مروت اوغلو) را به علت سرودن و خواندن سرودی درباره حاج طالع باقرزاده با مضمون “ای انسان آزاده” به زندان محکوم کرد.

اتهام این شاعر در اختیار داشتن سلاح گرم اعلام شده بود! نزدیکان الوین مرادوف این اتهام را ساختگی دانستند و تاکید کردند علت اصلی بازداشت وی سرودن و خواندن سرود در وصف حاج طالع باقرزاده است. وی در روز ۱۳ مارس به هنگام رفتن به مسجد برای نماز بازداشت شده بود.

حاج طالع باقرزاده ، رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان به علت فعالیت های روشنگرانه اسلامی در روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵ در حمله پلیس باکو به مجلس عزای حسینی در نارداران به همراه شانزده نفر دستگیر شد. در این  حمله چهار تن از دینداران و دو پلیس دیندار نیز توسط نیروهای دولتی کشته شدند.