خبر صبح؛ گروه جامعه:فرهنگ متضمن مفهوم پیچیده‌ای می باشد، مدت‌ها پیش فرهنگ به مجموعه‌ای از فعالیت‌های فکری و هنری منحصر می‌گردید؛ امروزه در تعریف جامع و کامل، فرهنگ را در مفهوم گسترده و به منزله بافتی پیچیده و با روابطی متقابل می‌توان در نظر گرفت که در نهایت به مجموعه‌ای از سنت‌ها و دانش‌ها و نیز شکل‌های متفاوت بیان و تحقق فرد در بطن جامعه استوار است.

فرهنگ هر جامعه شامل سطح ترقی تکنولوژی تولید، آموزش، علم خبر و ادبیات است؛ مردمان هر سرزمین دارای فرهنگ ملی خاص به خود می‌باشد، در حقیقت فرهنگ ملی هر سرزمین دارای خصوصیات و ویژگی‌های خاص آن سرزمین، که تحت عناصر تاریخی، جغرافیایی، مذهبی و عقیدتی قرار می‌گیرد.

به طور کلی فرهنگ ملی از پایه‌های فرهنگی استقلال یک سرزمین محسوب می‌شود و وظیفه همگانی و ملی مردم هر جامعه آن است که از فرهنگ خویش همانند سرزمین خود دفاع کنند زیرا فرهنگ هر ملت در اصل هویت و شناسنامه مردمان آن سرزمین به شمار می‌رود.

از این رو برای حفظ آن بایستی با جدیت کوشید و توجه نمود که عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ همواره ماهیتی بیگانه و بیرونی ندارند و مکانیزم‌ها و شیوه‌هایی که یک جامعه برای حفظ، تثبیت و انتقال فرهنگ خویش به کار می‌گیرند در این امر موثر و ضروری هستند.

در جوامع کنونی امری که به راحتی می‌تواند سبب فتح یک کشور گردد تهاجم فرهنگی می‌باشد که هزینه‌های گزاف تهاجم نظامی را نیز ندارد و به جنگ نرم مشهور است که اغلب جوامع از آن برای پیشروی در سرزمین‌ها بهره‌مند می‌شوند.

تهاجم فرهنگی همانگونه که از نام آن برمی‌آید پایه‌های فرهنگ یک ملت را نشانه می‌گیرد و رفته رفته با متلاشی نمودن ارزش‌های فرهنگی یک سرزمین را به پوچی می‌رساند و اصل هویت آنان را از بین برده و منافع و خواسته‌های خویش را در آن کشور جایگزین می‌سازند.

این نوع از تهاجم در قالب مقالات، کتاب‌ها، فیلم‌ها، سبک پوشش و اشعار صورت می‌پذیرد، بدیهی است که برای مقابله با این جنگ نرم باید تدابیری از سوی مسئولین فرهنگی پیش‌بینی شود و با برنامه جامع ترفندها، حیله‌ها و شگردهای دشمنان را رصد نموده و بررسی نمود تا بتوانند جامعه را از این خطر حفظ و فرهنگ غنی سرزمینمان را برای آیندگان به عنوان یک هویت به امانت گذاشت./پری اصغری مقدم