خبر صبح/ گروه بین الملل: یک جوان جمهوری آذربایجان بخاطر گفتن “لیبک یا حسین (ع)” در مراسم تدفین به ۱۰ روز بازداشت محکوم شد.

به گزارش سایت “مائده” در مراسم دفن  فامیل علیزاده ، سرباز ارتش جمهوری در روستای ارکیوان شهرستان ماسالی در جنوب جمهوری آذربایجان ، دو تن از جوانان بخاطر سر دادن شعار ” لیبک یا حسین و حسین حسین شعار ماست” بازداشت شدند.

خویشاوندن دو جوان بازداشت شده گفتند ماموران پلیس این دو تن را بخاطر سر دادن شعار ” لیبک یا حسین (ع)” شکنجه کرده اند و گرچه یکی از جوانان آزاد شد، فرد دیگر به ۱۰ روز بازداشت محکوم  شده است.

در روزهای اخیر، ماموران دولتی در مناطق مختلف جمهوری آذربایجان تلاش کرده اند صداهای مردم نظیر الله اکبر و یا حسین (ع) و یا ابوالفضل (ع) در مراسم های تشییع و تدفین سربازان کشته شده در جنگ قراباغ را با استفاده از بلندگو و پخش صدای کف و سوت و شعارهای وطنی به سبک ترکیه ، خاموش کنند.

فاضل مصطفی (غضنفراوغلو) ، نماینده مجلس نیز توصیه کرد از سرداده شدن شعارهای مذهبی در مراسم های تشییع و تدفین خودداری شود.

دینداران جمهوری آذربایجان در واکنش به این نماینده مجلس جمهوری آذربایجان در صفحات اجتماعی خود نوشتند :” هرگاه تو مُردی، تو را  با  سوت و کف به دیار باقی راهی خواهیم کرد.”