خبر صبح/ گروه شهری: ۳۱ اکتبر هر‌سال به نام «روز جهانی شهر‌ها» نامگذاری شده است. این روز فرصتی برای دولت‌ها، نظام ملل متحد به ویژه برنامه اسکان بشر ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، جامعه مدنی و سایر ذی‌نفعان و فعالان شهری برای اهتمام به توسعه پایدار شهری در سرتاسر جهان است. موضوع عام روز جهانی شهرها «شهر بهتر، زندگی بهتر» است و همه‌ساله موضوعی که موفقیت‌های شهری‌شدن یا چالش‌های ناشی از آن را منعکس کند نیز ذیل این موضوع انتخاب می‌شود. ازاین‌رو سازمان ملل متحد، موضوع «حکمروایی نوآورانه، شهرهای آزاد» را برای روز جهانی شهرها در سال ۲۰۱۷ میلادی تعیین کرده است.

شهر آزاد

شهر آزاد، شهری است واجد نظامی پذیرا و چندعملکردی که دربرگیرنده تنوعی از مردم است که از فضای مشترکی استفاده کرده و از دستاوردهای بومی خود حمایت می‌کنند. کیفیت زندگی و تداوم آن به نیروی کار و اطلاعاتی بستگی دارد که به آزادی در جریان است و به این ترتیب به فضای شهری شکل داده و آن را متحول می‌کند. در این شهر تنوع فرهنگ‌ها، جوامع و صنایع به نوآوری شهری و توسعه انسانی می‌انجامد. شهرهای آزاد، متنوع و مشارکتی در نهایت به حکمروایی مدرن شهری می‌انجامد که نیازمند نوآوری در توسعه شهری است. حکمروایی شهری نوآورانه باید در رویکرد خود ذی‌نفعان مختلفی را دربرگیرد. شامل همکاری‌های انعطاف‌پذیر و موثر بین نهادهای عمومی و خصوصی باشد و برای تضمین تاثیر عادلانه سرمایه‌گذاری دولتی از سرمایه‌های اجتماعی استفاده کند. مدیریت حکمروایی شهری نیز باید از طریق معرفی فناوری‌های جدید اطلاعاتی و راه‌حل‌های داده محور برای کمک به مقامات محلی برای دستیابی به نظام حکمروایی شفاف، پاسخگو و مشارکتی ارتقا یابد. حکمروایی فراگیر شهری در چارچوب ارتقای خدمات عمومی و با بهره‌گیری از فناوری و بهبود کارایی سازوکارهای تبــادل اطلاعات شهری میان دولت و شهروندان فعالیت می‌کند. درواقع شهر آزاد، از طریق تحقق گردش آزاد اطلاعات شهری و دسترسـی یکسان به خدمات پایه، حقوق شهروندی را برای همگان تضمین می‌کند. بخش کاهش خطرپذیری و بازسازی ، با استفاده از برنامه­‌هایی همانند پایدارسازی شهرها، بازسازی و ترمیم سکونتگاه‌­ها، در راستای کاهش آسیب‌پذیری شهری و روستایی و واکنش به بحران­ ها فعالیت می­‌کند.

فرصت شغلی

شهرها فرصت­‌های شغلی متنوعی برای افزایش استقلال مالی افراد فراهم می‌آورند، برخورداری از آموزش در سطوح مختلف را تسهیل می‌کنند، دسترسی به بهداشت و درمان را بهبود می‌بخشند، فرصت­ های بیشتری برای معاشرت اجتماعی در خارج از خانه فراهم می‌آورند و از همه مهم‌تر امکان بیشتری برای بازتعریف نقش سنتی اقشار مختلف جامعه مهیــا می‌کنند. زنان، مردان، کودکان، جوانان، سالمندان و افراد ناتوان و کم‌توان جامعه، هریک شهر و شهرنشینی را به گونه‌ای متفاوت تجربه می‌کنند و هریک به طور متفاوتی از فرصت‌های موجود در شهر بهره می‌برند. بـــخش خدمات زیربنایی شهری ،بر تقویت سیاست‌ها و ساختار‌های نهادی در جهت گسترش دسترسی عادلانه به خدمات اولیه شهری به خصوص برای اقشار کم­‌درآمد تاکید دارد. بخش قانون‌­گذاری شهری، زمین و حکمروایی  بر راهکارهای بین‌المللی برای تمرکززدایی، تقویت حکومت­‌های محلی و بهبود دسترسی به خدمات اساسی برای همه شهروندان را همراه با دربرگیرندگی اجتماعی و مشارکت مردمی متمرکز بوده و از سه زیر مجموعه قانون‌گذاری شهری، زمین و شبکه جهانی ابزار زمین، حکمروایی محلی و تمرکززدایی تشکیل شده است. بخش اقتصاد شهری، به ترویج سیاست‌ها و راهبردهای شهری که منجر به تقویت توانمندی شهرها می­‌شود، می­‌پردازد تا از این طریق پتانسیل شهرها به عنوان محرک توسعه اقتصادی و عاملی در ایجاد ثروت و اشتغال را محقق سازند. این بخش شامل سه زیرمجموعه توسعه اقتصادی محلی، تامین منابع مالی شهرداری­‌ها، امور جوانان و ایجاد اشتغال است. بخش برنامه‌­ریزی و طراحی شهری ، با بهره‌­گیری از روش‌­ها، دستورالعمل‌­ها و ابزارهای مناسب آزمایش شده در تمام سطوح و در جهت رشد و توسعه شهری، پایداری بهینه، افزایش کارآیی و تساوی حقوق به دولت­‌ها و شهرها کمک می‌کندو شامل واحدهای  برنامه‌­ریزی منطقه‌­ای و کلان­شهری،برنامه­‌ریزی، توسعه و طراحی شهرها و تغییرات اقلیم است.