گروه شهری/ محمدرضا ربانی: خدمات شهرداری‌ها دیگر محدود به فعالیت‌های عمرانی نیست و لذا شهرداری‌ها باید خود را مسئول اجرای برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی هم بدانند تاجایی که در شهرهای بزرگی چون تبریز، سازمان‌ فرهنگی اجتماعی بخش مهمی از شهرداری محسوب می‌شود.

ایجاد آرامش در زندگی مشروط به ایجاد زیرساخت‌های زیادی در بخش های مختلف است که مهم‌ترین رکن آن امنیت است و امنیت نیز تنــها مــحدود به مسائل نظامی و سخت‌افزاری نیست. در روایات آمده است شهری که مردم در آن احساس آرامش کنند شهر اسلامی است؛ بنابراین شهری که در آن حق تقدم در رسیدن به امکانات، دسترسی مناسب به ادارات، ترویج الگوهای مناسب رفتاری و حمل و نقل مناسب رعایت شود، جزو شهرهای اسلامی هستند. مبحث ایجاد امنیت و آرامش روانی میان شهروندان مسئولیت‌ مهمی است که بخش مهمی از آن را شهرداری‌ها باید بر عهده بگیرند و معاونت فرهنگی شهرداری در این ارتباط برنامه‌های مختلفی را به ویژه در حوزه‌های فرهنگی دنبال کند؛ برنامه‌هایی در راستای تحکیم بنیان خانواده، فنون بهتر زیستن، خودمراقبتی و سلامت روان، افزایش مهارت‌های اجتماعی و فــرزند پــروری از جمله مهــم‌ترین موضوعاتی هستند که امنیت روانی جامعه را نیز تضمین خواهد کرد.

ایجاد دسترسی مناسب به آب شرب مناسب، نورپردازی مناسب در خیابان‌ها، جمع آوری و دفع اصولی پسماندها و تردد راحت با دوچرخه در مسیر خیابان‌ها نیز از مصادیق امنیتی هستند که آرامش شهروندان را تامین و امنیت آنها را ایجاد می کند.