گروه شهری/ محسن گلابی: واژه بحران با دو معنای خطر و فرصت تعریف می شود. بحران به معنای خطراتی است که نمی توان در آن شرایط پیش آمده را پیش بینی و کنترل کرد و برای فائق آمدن بر آن نیازمند برنامه ریزی دقیق، سرعت عمل بالا و تصمیم گیری درست و به موقع است و از سوی دیگر به معنای فرصت است، زیرا به افراد اجازه می دهد با حضور در صحنه، رخدادی جدید را تجربه کرده و همانگونه که ذکر شد فرصتی برای ساختن خود و شکوفایی استعدادهای درونی بیابند. روبه رو شدن با بحران دارای خطرات فراوانی است که می توان با ایجاد شرایط ویژه و درنظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار همچون انضباط و کار تیمی آن را تا حدودی تحت کنترل و مدیریت درآورد. وجود و رعایت نظم و انضباط در حرفه آتش‌نشانی می‌تواند منجر به سرویس دهی مناسب و بهتر به شهروندان شود.

نظم و انضباط در حرفه آتش نشانی

نظم در آتش نشانی در دو مقوله نظم در عملیات و نظم در فعالیت های شخصی در ایستگاه ها معنا می شود که هر دو موجب خواهد شد تا از هدر رفتن وقت، سرمایه، استعداد و رغبت های اعضای تیم عملیاتی جلوگیری شده و بهره وری بیشتری به عمل آید. حاکم کردن نظم و انضباط در عملیات ها، موجب می شود که در زمان بروز رخداد، نیروها بتوانند با فائق آمدن بر هرج و مرج های محیطی، فعالیت خود را سریع‌تر و در حد انتظار انجام داده و دستاورد بهتری داشته باشند. این امر باعث خواهد شد تا افراد از سردرگمی و فشار روانی به دور باشند، در نتیجه اثربخشی و کارآمدی بیشتر خواهــد شـــد و استعــدادهای بالقــوه به عرصه ظهور خواهند رسید. از سوی دیگر کسی که در زندگی و کار فردی و جمعی پایبند به نظم و انضباط باشد، افکار گوناگونش از یک طبقه بندی خاصی برخوردار می شود. به همین جهت به راحتی پله های رشد را طی می کند و از فشار روحی و روانی در امان خواهد بود.

کار تیمی

کار تیمی به این معنا نیست که شما تنها یک فعالیتی تمرینی یا عملیاتی را به صورت گروهی انجام دهید. کار تیمی بیش از آنکه یک عمل باشد یک ساختار است. یک احساس در درون تک تک اعضای گروه که باید برای تقویت حضور خود در درون تیم و به سرانجام رساندن اهداف تیمی، تعهد و مسئولیت پذیری را در درون خود افزایش دهند. افرادی که درون یک تیم امدادی با یکدیگر همکاری می کنند، باید با نگاه بلندی که به افق موفقیت دارند، نگرش خود را به سمت نتیجه نهایی متمرکز کرده و اجازه دهند که با ارائه تمام دانش، مهارت و توانایی های خود، پشتیبان دیگر اعضای گروه باشند. از سوی دیگر فعالیت های تیمی دارای سینرژی و قدرت هم افزایی است که باعث می شود جمع‌بندی نهایی توانمندی و هوش افراد بسیار فراتر از حد انتظار شود، این امر باعث می شود تا آتش نشانان در زمان امدادرسانی، فعالیت بهتر و اثربخش تر داشته باشند. آتش نشانان باید توانایی این امر را داشته باشند که با توجه به مهارت ها و نگرشی که در فضاهای تمرینی کسب کرده اند، کنترل خود برمحیط را بالا ببرند. مهارت و نوع نگرش کاربردی تنها عواملی است که در عملیات های امداد و نجات به صورت صددرصد می توانند تحت کنترل  آتش نشان باشند، پس در زمان تمرین، پرورانده و آموزش داده می شوند. بنابراین پیش از ورود به محل عملیات خود را برای مواجهه با بحران هایی که پیش از این در برنامه‌های تمرینی خود به آنها فکر و اجرایی شان کرده‌اید، آماده کنید.