امروز:
شنبه - ۳۱ شهریور - ۱۳۹۷
ساعت :

کار پشتوانه ي جوامع پويا

خبر صبح؛ گروه اجتماعی/

انسان از بدو پيدايش بر روي کره ي خاکي براي زنده ماندن و گذران زندگي و رفع نيازهاي خويش نيازمند کار و تلاش بوده است. در حقيقت کار بنيان و محور زندگي انسانها و دست يافتن آنها به اهداف، آمال و ايده هاي خود مي باشد.

 کار پشتوانه ي مردمِ جوامع پويا است. جامعه براي ادامه ي حيات و بقاي خود نيازمند تلاش و کار افراد خود مي باشد. کار بيشتر از اينکه داراي مفهومي جامعه شناسي باشد سرمايه اي ملي به شمار مي رود که سبب رشد و ايجاد تحول اجتماعات بشري مي گردد.

کار در آموزه هاي فرهنگي، تاريخي، ديني و باورهاي ما ايرانيان از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و به نحوي مقدس شمرده مي شود. امروزه گردونه هاي بزرگ توليد به دست نيروهاي آگاه و متخصص به گردش در مي آيد و نيروهاي مولد و کارفرمايان از يک نظام حقوقي و قوانين کاري بر خوردارند.

 کار و شغل مناسب در شکوفايي شخصيت افراد نيز موثر و بيکاري موجب احساس پريشاني در انسان مي گردد. ريشه ي اغلب مفسده هاي اخلاقي و فکري بيکاري است. از اين رو براي رويارويي با اين آسيب بزرگ اجتماعي بايد بسترهاي مناسب شغلي و کاري را براي افراد جامعه فراهم ساخت.

با نهادينه شدن ضرورت فرهنگ توسعه و ايجاد کار در برنامه ها و ذهنيت مديريتي مسئولين، «کار» به صورت امري ضروري و ارزشمند محسوب و از سوي آحاد جامعه تنها مسير توسعه ي موزون شناخته شده و از اين راه به شکوفايي و پيشرفت اقتصادي ياري مي نمايند.

 از اين رو مديران جامعه به ويژه شهري ما مي توانند با برنامه ريزي و تدوين راهکارهايي هوشمندانه و متناسب با توان و استعدادهاي افراد، کار و شغل ايجاد نموده و بدين وسيله زمينه هاي نوآوري، خلاقيت و پيشرفت و ترقي کاري را در سطوح گوناگون اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه ي شهري فراهم سازند و در غير اين صورت با گذر زمان و فرا گير شدن بيکاري صدمات جبران ناپذيري در فرآيند توسعه ي پايدار شهر و جامعه ي مان پديدار خواهد گرديد.

مهدیقلی رشیدی

نوشتن دیدگاه

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…