کار پشتوانه ي جوامع پويا

خبر صبح؛ گروه اجتماعی/

انسان از بدو پيدايش بر روي کره ي خاکي براي زنده ماندن و گذران زندگي و رفع نيازهاي خويش نيازمند کار و تلاش بوده است. در حقيقت کار بنيان و محور زندگي انسانها و دست يافتن آنها به اهداف، آمال و ايده هاي خود مي باشد.

 کار پشتوانه ي مردمِ جوامع پويا است. جامعه براي ادامه ي حيات و بقاي خود نيازمند تلاش و کار افراد خود مي باشد. کار بيشتر از اينکه داراي مفهومي جامعه شناسي باشد سرمايه اي ملي به شمار مي رود که سبب رشد و ايجاد تحول اجتماعات بشري مي گردد.

کار در آموزه هاي فرهنگي، تاريخي، ديني و باورهاي ما ايرانيان از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و به نحوي مقدس شمرده مي شود. امروزه گردونه هاي بزرگ توليد به دست نيروهاي آگاه و متخصص به گردش در مي آيد و نيروهاي مولد و کارفرمايان از يک نظام حقوقي و قوانين کاري بر خوردارند.

 کار و شغل مناسب در شکوفايي شخصيت افراد نيز موثر و بيکاري موجب احساس پريشاني در انسان مي گردد. ريشه ي اغلب مفسده هاي اخلاقي و فکري بيکاري است. از اين رو براي رويارويي با اين آسيب بزرگ اجتماعي بايد بسترهاي مناسب شغلي و کاري را براي افراد جامعه فراهم ساخت.

با نهادينه شدن ضرورت فرهنگ توسعه و ايجاد کار در برنامه ها و ذهنيت مديريتي مسئولين، «کار» به صورت امري ضروري و ارزشمند محسوب و از سوي آحاد جامعه تنها مسير توسعه ي موزون شناخته شده و از اين راه به شکوفايي و پيشرفت اقتصادي ياري مي نمايند.

 از اين رو مديران جامعه به ويژه شهري ما مي توانند با برنامه ريزي و تدوين راهکارهايي هوشمندانه و متناسب با توان و استعدادهاي افراد، کار و شغل ايجاد نموده و بدين وسيله زمينه هاي نوآوري، خلاقيت و پيشرفت و ترقي کاري را در سطوح گوناگون اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه ي شهري فراهم سازند و در غير اين صورت با گذر زمان و فرا گير شدن بيکاري صدمات جبران ناپذيري در فرآيند توسعه ي پايدار شهر و جامعه ي مان پديدار خواهد گرديد.

مهدیقلی رشیدی

دیدگاه خود را بنویسید

نام و پیام خود را وارد نمایید

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…