تحليلگر سيا: بحران قره باغ براي درازمدت ادامه خواهد يافت مطلب ویژه

پل گوبل، تحليلگر سيا و مشاور پيشين وزير امور خارجه آمريکا در امور خلق هاي شوروي سابق ، در گفتگو با پايگاه اينترنتي «آخار » جمهوري آذربايجان گفت : « مسکو تا صداقت باکو را به روسيه تامين نکند، اجازه حل مناقشه قره باغ را نخواهد داد. بحران قره باغ براي درازمدت ادامه خواهد يافت.»
 
 پل گوبل در پاسخ به اين سوال که « با توجه به وخامت اوضاع در قره باغ و اطراف آن درپي درگيري هاي ماه آوريل ۲۰۱۶ ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان، آيا وقت آن نرسيده است که سازمان هاي بين المللي براي تغيير وضع موجود در قره باغ دخالت کنند؟»، گفت : « مناقشه قره باغ در قفقاز براي درازمدت تداوم خواهد يافت. زيرا، برخي از طرف ها براي بهره برداري از اين مناقشه تلاش مي کنند و به همين علت نيز اکثريت تمايلي به اقدام جدي براي حل اين مناقشه ندارند يا هم قادر به اين کار نيستند. »
تحليلگر سازمان سيا افزود : « هرچه وخامت اوضاع تداوم يابد، مناقشه نيز جود خواهد داشت و به احتمال زياد، فقط از طريق نظامي حل اين مساله امکان پذير خواهد شد. اما، جنگ نيز راه حل نهايي اين مساله نخواهد بود. زيرا، جنگ موجب شکست طرفين دربرابر همديگر خواهد شد و موجب خواهد شد که در آينده نيازمند کمک باشند. به نظر من، سازمان هاي بين المللي بيش از حل مساله ، براي جلوگيري از درگيري  احتمالي تلاش مي کنند.  علت نيز اين است که آن سازمان ها  سياست دوگانه و متناقضي مبني بر حمايت از حق تعيين سرنوشت ملت ها و نيز حمايت از تماميت ارضي کشورها را دنبال مي کنند.» 
پل گوبل با اشاره به اينکه به علت قدرت و نزديکي مرزها و سلاح اتمي روسيه، ساير دولت ها از دخالت در مناقشه قره باغ خودداري مي کنند و روسيه به تنها بازيگر در اين مناقشه تبديل شده است، گفت : « من فکر مي کنم که روسيه تا زماني که صداقت باکو را به خود تامين نکند، اجازه نخواهد داد اين مناقشه حل شود. اگر مسکو صداقت باکو به خود را تامين کند، مطمئنم که از همکاري با ارمنستان خودداري خواهد کرد. اما، هنوز باکو تمايلي به اين ندارد.»
پل گوبل افزود: « موقعيت روسيه در ارمنستان آنقدرها هم قابل اتکاء نيست. منافع دو کشور منطبق بر هم نيست. به نظر من، در دهه آينده ارمنستان به دور شدن از روسيه و به دست آوردن جايگاه بهتري در قفقاز از طريق ديپلماسي خود موفق خواهد شد.»
پل گوبل درباره همکاري گرجستان با ناتو، همکاري ارمنستان با روسيه و بيطرفي (جمهوري) آذربايجان در منطقه قفقاز گفت : « نهايتا گرجستان عضو ناتو خواهد شد. (جمهوري) آذربايجان نيز مي خواهد سياست متوازن خود را تداوم بخشد، اما موضع روسيه در قبال اين را گذشت زمان روشن خواهد کرد. اگر مسکو فشار وارد کند، باکو به غرب نزديک تر خواهد شد. ارمني ها نيز بايد خود را براي برخي تغييرات جدي آماده کنند.»
تحليلگر سيا گفت : « استقلال شمال قفقاز از روسيه محتمل است. زيرا، آنها مي خواهند از روسيه جدا شوند. پوتين اوضاع را کنترل مي کند. اما، او براي هميشه زنده نخواهد بود.»
پل گوبل افزود : « خرابکاري هاي روسيه در گرجستان خيلي مضحک است. در همين حال، گرجستان نيز براي روسيه خطر دارد. اما، گرجستان در شرايط انتقالي موفقيت آميزي قرار دارد. نيروهاي امنيتي روسيه در گرجستان نيز تلاش خواهند کرد از بي ثباتي ها در اين کشور استفاده کنند. اما، اين وضعيت بيش از آنکه به بحراني جديد منجر شود، داراي ثبات است.» 

 

دیدگاه خود را بنویسید

نام و پیام خود را وارد نمایید

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…