تبلیغات

شورانین نومره سی…؟!

گروه فرهنگ و ادب: در آستانه انتخابات شوراهای شهر و روستا قرار داریم. انتخاباتی که در چند سال گذشته آغاز و البته نسبت به سایر انتخابات کشور، حاشیه های ...

طنز و کاریکاتور