گروه بین الملل: گزارش سایت قاینار اینفو جمهوری آذربایجان بیانگر این است که باکو دو میلیارد دلار سلاح جدید از اسراییل خریداری خواهد کرد.

این گزارش هدف از خرید دو میلیارد دلار تسلیحات جدید از اسراییل طی دوره پنج تا هفت ساله آتی را پر کردن جای تسلیحات مصرف شده در جنگ اخیر قراباغ و تجهیز ارتش جمهوری آذربایجان به تسلیحات جدید دانست.

آصف نریمانلی، روزنامه نگار و تحلیلگر در این باره نوشت: «رسانه‌های روسیه و ارمنستان از برنامه جمهوری آذربایجان برای خرید تسلیحات جدید از اسراییل ناراحت شده اند و ادعا می کنند که جمهوری آذربایجان برای جنگ دیگری آماده می شود.»

آصف نریمانلی نوشته است: «باکو و آنکارا خواهان باقی ماندن صلح بانان روسیه در منطقه قراباغ و در بدترین حالت، تمدید دوره پنج ساله حضور این نیروها نیستند. باکو که نمی‌توانست از برنامه روس‌ها برای استقرار نیروهای صلح‌بان جلوگیری کند، توانست آن را مطابق با منافع خود تصحیح کند! صرف نظر از درگیری‌های کوچک و مقطعی ، احتمال وقوع جنگ جدید ضعیف است، اما  جبران کسری های ایجاد شده در زرادخانه نظامی باکو، هم از نظر برنامه داشتن در مقابل مخاطرات احتمالی و هم از نظر دیکته مطالبات باکو ضروری است. ناراحت شدن روس‌ها و ارامنه از این برنامه نیز تعجب آور نیست. زیرا، یکی از مطالبات باکو خروج نیروهای روس از قراباغ خواهد بود که در بدترین حالت، پنج سال بعد مطرح خواهد شد.»

آصف نریمانلی افزوده است: «یکی دیگر از علل ناراحتی روسها از خرید تسلیحاتی جمهوری آذربایجان از اسراییل، مواجه شدن صنایع تسلیحاتی روسیه با اوضاعی دشوار پس از جنگ ۴۴ روزه و از دست دادن مشتری همچون جمهوری آذربایجان است.»