گروه فرهنگ و ادب: در آستانه انتخابات شوراهای شهر و روستا قرار داریم. انتخاباتی که در چند سال گذشته آغاز و البته نسبت به سایر انتخابات کشور، حاشیه های زیادی را به خود دیده است به ویژه در چند سال اخیر دستگیری برخی اعضای شوراهای شهر کشور خبرساز شده است. مرحوم حمید آرش آزاد یکی از طنزپردازان کشور است که به دو زبان ترکی آذربایجانی و فارسی، اشعار زیادی دارد. در قطعه ملمع زیر، وی به بحث انتخابات شورای شهر پرداخته است:

شهره سئچه نده «شورا» کیم چوخلو رای آپاری؟

«شهری ست پرظریفان، وز هر طرف نگاری»!

تبلیغ یولو آچیق دیر، بوش وعده وار، چاخان وار

«یاران! صلای عشق است، گر می کنید کاری»

کاندیدالار ائدیرلر، شهر اهلینه محبت

«هر یک گرفته جامی بر یاد گلعذاری»

تندیر قیزیشمیش اوغلان! ایندی خمیر یاپشدیر

«سال دگر که دارد امید نو بهاری»؟!

هم معتبر له نرسن، هم پول- مقام تاپارسان

«در دست کس نیفتد زین خوبتر نگاری»!

هر کیم سئچیلدی، چیخدی، ملت دن اوز چئوریردی

«زین خاکیان مبادا بر دامنش غباری»!

مجلس ده کی مینیر «بئنز»، سن شورادا «پئژو» مین

«یا رب که ره نیابد بر دامن تو خاری»!

ای شورا عضوو! من دن چوخ قاچما، قانعم من

«که م غایت توقع بو سی ست یا کناری»!

سیز سککیز ایل ده ائتدیز جنت بیزیم بو شهری!

«دردی و، سخت دردی! کاری و، صعب کاری»!

باخ تبریزه، دئیه رسن: لندن اولوب یا پاریس؟!

«مشکل توان نشستن در این چنین دیاری»!

«هر تار موی حافظ در دست زلف شوخی ست»

«آرش»! بیزیم بو شورا، نومره آلار یقین بیست!