شلیک  ۳۰ گلوله اخطاربه قایق‌های سپاه
   خبر صبح/ گروه سیاسی: پنتاگون  اعلام کرد که یکی از شناورهای گارد ساحلی ایالات متحده پس از آن که ۱۳ فروند قایق سپاه پاسداران به این شناور و دیگر کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز نزدیک شدند، با شلیک حدود ۳۰ گلوله هشدار داد.
این دومین رویارویی نیروهای دریایی ایالات متحده و ایران طی کمتر از یک ماه محسوب می‌شود. بار نخست نیز ایالات متحده اعلام کرد که یکی از شناورهای نظامی آن به خاطر اقدامات غیرمحتاطانه قایق‌های ایرانی ناگزیر از شلیک هشدار شده.
جان کربی، سخنگوی پنتاگون، گفت، پس از آن که قایق‌های تندروی ایرانی به ۱۵۰ یاردی شش فروند شناور ارتش ایالات متحده از جمله شناور یواس‌اس مونتری رسیدند، نیروی دریایی آمریکا اقدام به شلیک گلوله اخطار کرد.کربی افزود که شناور گشتی مائویی با یک مسلسل ۵۰ کالیبری حدود ۳۰ گلوله اخطار شلیک کرد تا در نهایت قایق‌های ایرانی صحنه را ترک کردند.این مقام آمریکایی رفتار قایق‌های سپاه پاسداران را «بسیار تهاجمی» توصیف کرد و گفت که شمار قایق‌های ایرانی به نسبت حادثه قبلی بیشتر بود.اوایل اردیبهشت ماه یک شناور نظامی ایالات متحده پس از آن که سه قایق سپاه پاسداران در خلیج فارس به آن نزدیک شدند، چندین گلوله اخطار شلیک کرد.