گروه گزارش: رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان این که از سال ۹۲ تاکنون ۱۹۶ هکتار گلخانه در استان به بهره‌برداری رسیده است، گفت: این در حالی است که میزان گلخانه‌های استان تا ابتدای سال ۱۳۹۲، حدود ۶۴ هکتار بود و با توسعه گلخانه‌ها در سطح ۲۵۰ هکتار، که در حال انجام است سطح گلخانه‌های استان تا چند ماه آینده به حدود ۵۱۰ هکتار افزایش می یابد.

اکبر فتحی گفت: چشم انداز توسعه گلخانه‌ها به یک هزار و ۹۲۶ هکتار در حال انجام بوده و در شش شهرستان استان برنامه‌ریزی شده است. و بیشترین توسعه‌ی گلخانه‌ای در یکانات شهرستان مرند در سطح یک هزار هکتار و کمترین آن در شهرستان هوراند در سطح ۱۸ هکتار خواهد بود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اضافه کرد: توسعه گلخانه‌ای در شهرستان های ورزقان ۶۰۰ هکتار، اهر ۲۸ هکتار، بناب ۳۰ هکتار و هریس ۲۵۰ هکتار خواهد بود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه گلخانه‌های آذربایجان‌شرقی در سال‌های گذشته، وسعت آنها را از ۵۲.۶ هکتار در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۲۶۰ هکتار در پایان سال گذشته رسانده است.