گروه گزارش: مودیان مالیاتی بخش مشاغل تا پایان خردادماه سال جاری مهلت دارند تا نسبت به تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۹ اقدام نمایند.

غلامرضا شریفی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی، اظهار داشت: اشخاص حقیقی(صاحبان مشاغل) مطابق قانون می باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خود را خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس  WWW.INTAMEDIA.IR  ارسال و مالیات خود را پرداخت نمایند.

شریفی، با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، تصریح نمود: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه نمایند.

شریفی افزود: معافیت مالیاتی برای صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی در عملکرد سال ۱۳۹۹، برابر ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۸ ریال سالانه تصویب گردیده است و کسانی که اظهارنامه ندهند، نمی‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی، تاکید کرد: در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و در جهت توسعه دولت الکترونیک، ضروری است مودیان محترم از هرگونه مراجعه غیر ضروری به ادارات مالیاتی اجتناب کنند