گروه بین الملل: عوض زینال لی، رییس “خورال تی وی” و کارشناس مسایل ترکیه در باکو گفت که جمهوری آذربایجان در مرکز ماجرای “سدات پکر”، یکی از سران مافیای ترکیه که از این کشور به دبی فرار کرده و با افشاگری های خود بحران سیاسی بزرگی را در ترکیه ایجاد کرده است، قرار دارد.

عوض زینال لی در گفتگو با “مساوات تی وی” گفت: «بزرگان رسانه‌های ترکیه می‌گویند اگر پول‌های نفتی کثیف جمهوری آذربایجان به ترکیه نیامده بود، راحت تر بودیم. این پول های نفتی کثیف به انسان ها و دولت و ملت ما نیز خدمتی نمی کنند.»

این فعال رسانه ای جمهوری آذربایجان با اشاره به ویدئوهای منتشر شده توسط سدات پکر از دوبی طی روزهای اخیر افزود: «با توجه به اینکه نام جمهوری آذربایجان نیز در این ماجرا برده می شود، باید دولت و پلیس جمهوی آذربایجان در آنجا باشند و پرونده های رسیدگی گشوده شود. باید پرونده لوطی قولو، یکی از عناصر مافیایی جمهوری آذربایجان در ترکیه که سال گذشته به قتل رسید، مبارز منسیم اف، غول نفتی آذربایجانی که در ترکیه دستگیر شده است و موضوع فعالیت های سوکار در ترکیه بررسی شوند.»

عوض زینال لی گفت: «اگر همانند افشاگری های سدات پکر در ترکیه، در جمهوری آذربایجان نیز افرادی همچون ضیاء محمدوف، وزیر پیشین حمل و نقل، کمال الدین حیدروف، وزیر حالت های فوق العاده ، جهانگیر حاجی اف، رییس پیشین و دستگیر شده بانک بین المللی آذربایجان، رونق عبدالله اف، رییس سوکار یا فاضل محمدوف، وزیر پیشین مالیات، دهان بگشایند و بروند در یک کشور خارجی بنشینند و سخن بگویند، جنجالی همانند سدات پکر ایجاد خواهد شد.»

گفتنی است سدات پکر، از معتقدان و فعالان مهم پان ترکیسم و یکی از روسای مافیای ترکیه که طی سال های گذشته حاکمیت و دادگاه های ترکیه برغم وارد شدن اتهامات سنگین به وی، برخورد قضایی جدی با وی نمی‌کردند، با فرار از ترکیه و استقرار در دبی، ویدئوهایی را منتشر کرده و مقامات حزب حاکم از جمله بینعالی ییلدیریم و سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه را به دست داشتن در تجارت مواد مخدر متهم کرده است. انتشار این ویدئوها طی هفته های اخیر جنجال و بحران شدید سیاسی در ترکیه ایجاد کرده است.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در سخنرانی برای اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس ترکیه، در واکنشی خشم آلود به اقدامات سدات پکر، ضمن حمایت از سلیمان سویلو و بینعالی ییلدیریم، تاکید کرد این حمله را نیز همانند حملات قبلی به دولتش دفع خواهد کرد!

برخی ناظران پیش بینی کرده اند که پس از واکنش آشکار اردوغان به سدات پکر، ممکن است موج جدیدی از دستگیری ها در ترکیه و جمهوری آذربایجان شروع شود.