اخوان المسلمین انحرافات فکری زیادی دارد
   خبر صبح/ گروه بین الملل: مفتی مصر اعلام کرد، گروه اخوان المسلمین با بسیاری از قوانین شرعی مخالفت دارد و منافع فردی را بر منافع عالی کشور ترجیح داده است.
شوقی علام، تاکید کرد، اخوان المسلمین تبلیغ می‌کنند که از شیوه دعوت محمدیه تبعیت می‌کنند در حالی که این امر دروغ است.
وی همچنین تصریح کرد: من بارها اظهارات علمای الازهر شریف در قرن‌ها و دوره‌های مختلف و اظهارات رهبران جدا شده از اخوان المسلمین درخصوص این گروه مبنی بر ممنوعیت پیوستن به آن را تکرار کرده‌ام. گروه اخوان المسلمین انحرافات فکری زیادی دارد و از جمله آنها، ایده استعلاء و برتری‌طلبی، احتکار واقعیت یا ادعای مظلومیت و همچنین ترویج عدم وجود قوانین اسلامی هستند.
وی در پاسخ به اظهارات اخیر اخوان المسلمین در خصوص اینکه فتواها و عقاید فکری در مصر به مفتی این کشور دیکته می‌شود، گفت: این اتفاق نیفتاده است و نخواهد افتاد، چرا که رهبری سیاسی به چنین چیزی نیاز ندارد زیرا مفتی امنیت فکری را درک می‌کند و دیدگاه آن با دیدگاه کلی دولت تطابق دارد.مفتی مصر تصریح کرد: در مقام مقایسه سخن افراط‌گرایان با سخن علما درمی‌یابیم که هدف از حرف‌های آنها دین نیست بلکه دستیابی به مقاصد خبیثانه است آنها رویکرد منظم که همان رویکرد علمای فاضل است که دژی برای امت اسلام در تمام علوم هستند، از دست داده‌اند.
علام ضمن تاکید بر لزوم مقابله با ایده افراط گرایی، عنوان کرد: ما می‌خواهیم جوانان را از آنچه درباره گروه‌های “تروریستی” مانند اخوان المسلمین، داعش و سایر گروه‌های تروریستی در شبکه‌های اجتماعی می‌خوانند و گوش می‌دهند، مراقبت کرده و محافظت کنیم. وی در پایان گفت، گروه اخوان المسلمین از ابتدای ظهور خود به دنبال ایجاد هاله‌ای از قداست در مورد برخی افراد و در مقابل تحقیر شخصیت‌ها و علمای برجسته در زمینه‌های مختلف بوده است.