گروه گزارش: مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه میانه از ورود خسارت به مزارع گندم دیم این شهرستان به علت کاهش بارندگی در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: کل مساحت زیر کشت گندم دیم شهرستان میانه ۸۵ هزار هکتار می باشد که از این سطح ۴۰ هزار هکتار حدود ۸۵ درصد خسارت وارد شده که این مزارع قابل برداشت نخواهد بود و مابقی مزارع در سطح ۴۵ هزار هکتار خسارت حداقل ۵۰ درصد وارد شده است.

مهندس شهرام ایرانی پور ادامه داد: بارندگی در سالزراعی جاری (اول مهر ۱۳۹۹ لغایت ۱۸ خرداد) مقدار ۲۰۰ میلی متر می باشد که نسبت به سال زراعی گذشته ۱۵۰ میلی متر کاهش یافته و بارندگی نیز پراکنش مناسب نداشته است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه میانه در پایان گفت: به کشاورزان گندمکار این شهرستان مبلغ بالغ بر ۴۷۰۰ میلیارد ریال خسارت وارد شده است.