گروه سیاست: رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به نتایج اولیه شمارش آرای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: بر اساس تعرفه‌های مصرفی ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند که سیدابراهیم رئیسی بیش از ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار رای کسب کرده است.
وی افزود: محسن رضایی در ردیف دوم بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار رای کسب کرده است. همچنین عبدالناصر همتی بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار رای و سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی حدود ۱ میلیون رای کسب کرده اند.