گروه بین الملل: علی کریم لی، رییس حزب مخالف “جبهه خلق” جمهوری آذربایجان از اینکه دولت این کشور برغم داشتن ماهواره جاسوسی در فضا ، در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آتشفشان گل ( یا گِل فشان یا فوران شدید گِل) از زیر دریای خزر عاجز مانده بود، انتقاد کرد و گفت: «چطور شد که برغم وجود ماهواره جاسوسی جمهوری آذربایجان، مقامات دولتی حتی در۱۲ الی ۱۴ ساعت ابتدای این انفجار حتی در مشخص کردن مکان آن نیز عاجز مانده بودند؟» گفتنی است که بخاطر اعتماد افراطی حاکمیت جمهوری آذربایجان به ساختارهای امنیتی رژیم صهیونیستی، بسیاری از مراکز و امکانات تجسسی جمهوری آذربایجان در اختیار صهیونیست ها قرار گرفته است و آنها نیز بجای استفاده از این امکانات برای جمهوری آذربایجان، از آنها برای اهداف خاص خود استفاده می کنند.

رییس حزب مخالف “جبهه خلق” جمهوری آذربایجان گفت: «جمهوری آذربایجان را کشور فضایی می نامند، زیرا سه ماهواره در فضا دارد. اگر دو ماهواره ارتباطاتی و تلویزیونی را کنار بگذاریم، یکی دیگر از این سه ماهواره، تجسسی است. پیش تر شعار می دادند که حتی می توانیم دفتر کار سرکیسان ( رییس جمهوری پیشین ارمنستان) را نیز کنترل کنیم. اما، وقتی این واقعه در خزر روی داد، به مدت طولانی  نام مکان های مختلف و سکوهای گوناگون را به عنوان محل وقوع حادثه اعلام کردند. بعد، مشخص شد که حتی نمی توانند محل حادثه را معین کنند. بعد از گذشت ساعت ها معلوم شد که آتشفشان گل بوده است و موجب آتش سوزی نیز شده و یک جزیره مصنوعی نیز ایجاد کرده است و اکنون کاربران شبکه های اجتماعی به شوخی می نویسند که به زودی شعبه فروشگاه “براوو” ( فروشگاه زنجیره ای متعلق به  مقامات حاکم که در رقابت بر انحصار فروش مواد غذایی و مایحتاج مردم در جمهوری آذربایجان تمامی رقبا را کنار زده است)، در جزیره جدید در خزر دایر خواهد شد!! »

اعتماد افراطی جمهوری آذربایجان به ساختارهای امنیتی رژیم صهیونیستی آنها را با مشکل مواجه می‌کند
اعتماد افراطی جمهوری آذربایجان به ساختارهای امنیتی رژیم صهیونیستی آنها را با مشکل مواجه می‌کند

وی افزود: «معلوم می شود که جمهوری آذربایجان نمی تواند از ماهواره تجسسی اش خوب استفاده کند و نتوانستیم از چنین واقعه عظیمی باخبر شویم. اصلا نتوانستیم تا مدت زیادی مکان دقیقش را مشخص کنیم.  این نیز از  فقدان مهارت و تهدیدهای موجود علیه امنیت ملی مان حکایت می کند.  در مورد کشف بقایای موشک های اسکندر روسیه در شوشا نیز الهام علی اف برغم تکذیب اولیه اش در ۲۶ فوریه مبنی بر هدف قرار گرفتن جمهوری آذربایجان با این موشک ها ، بعدها ضمن اذعان به  کشف بقایای این موشک ها در نزدیکی شوشا گفت که گویا با آب شدن برف ها، بقایای این موشک ها آشکار شده اند. معنای این سخن آن است  که آسمان جمهوری آذربایجان به درستی محافظت و نظارت نمی شود و اگر برف ها آب نمی شد و کسی قراضه های این موشک ها را نمی دید، معلوم نمی شد که آیا چنین موشک مهیبی به طرف جمهوری آذربایجان پرتاب شده است یا نه؟ »

علی کریم لی افزود: «البته، بجز موشک های اسکندر، مابقی موشک ها و راکت هایی که به سمت گنجه و سایر شهرها پرتاب شدند، همگی از سلاح های کهنه و قدیمی بودند که باید به راحتی جلوی آنها گرفته می شد. در زمان جنگ، ما نخواستیم خیلی به این مساله بپردازیم. زیرا، یکصدا  بودیم و نمی خواستیم در مقابل دشمن، موضوعات پراکنده را در بیان ضعف های حاکمیت بیان کنیم.  اما اکنون می گویم که  برغم کهنگی و قدیمی بودن آنها موشک ها، همگی بدون مواجهه با هرگونه مانعی  به شهرهای ما رسیدند و اصابت کردند. خوشبختانه در مینگه چویر، موشکی که به روی سد افتاد، منفجر نشد. باید بخاطر بی کیفیت بودن این موشکهای قدیمی، قدردان صنایع موشکی روسیه باشیم. وگرنه، در صورت انفجار این موشک بر روی سد مینگه چویر، فاجعه بزرگی روی می داد.  آسمان و سد مینگه چویر باید حتی بیش از باکو تحت محافظت می بود. پس کجا بودند سامانه های دفاع هوایی جمهوری آذربایجان؟ گنجه ، بردع، ترتر، شمکور ، سد مینگه چویر همگی هدف قرار گرفتند و موشک های پرتاب شده، همگی به این اهداف رسیدند. چرا در خرید سلاح، بجای خریدهای بنجل، سامانه های نوین خریداری نشده اند که هم پرتاب شدن اسکندر را مشاهده کنیم و هم آن را در مسیر منهدم کنیم یا دستکم رادارهایمان آن را نشان می دادند و از شلیک آن باخبر می شدیم.»

رییس حزب جبهه خلق افزود: «چطور می شود تعیین مکان آتشفشانی  که از سه کیلومتری با چشم غیرمسلح قابل مشاهده بود، بیش از ۱۲ ساعت طول می کشد؟ باید خطر این رویدادها را ببینیم و بفهمیم و نظارت اجتماعی بر اعمال حاکمیت جمهوری آذربایجان هیچ گاه برداشته نشود.»