خبر صبح/ گروه گزارش: همزمان با گرامیداشت روز عصای سفید؛ مدیر عامل جامعه نابینایان استان که در شورای شهر تبریز حاضر بود با اعلام این که ۸۴۶۳ نابینا و کم‌بینا در آذربایجان‌شرقی داریم گفت: نابینایان استان تلاشگر هستند و دلیل این صحبت من حضور یک نابینا با مدرک دکترا ، پنج دانشجوی دکترا، ۶۰ دانشجوی کارشناسی ارشد ، ۹۷ دانشجوی کارشناسی و ۴۴ دانشجوی کاردانی در استان هستند.

وی افزود: تعداد ۱۸۲۶ نفر نابینای خانم  و ۳۰۳۷ نفر نابینا آقا در استان وجود دارد.

وی بیکاری را یکی از مشکلات اصلی جامعه نابینایان دانست و گفت: اگر شعار هر مسوول یک بیکار را اجرا کنیم، در طول سال بسیاری از بیکاران ما صاحب شغل می شوند. در گذشته در تلفنخانه های ادارات از نابینایان استفاده می شد اما به دلیل پیشرفته شدن کارها، کمتر استفاده می شود.

وی افزود: پیشنهاد ما مسوولیت کتابخانه ها و یا کار در مترو است.

مدیر عامل جامعه نابینایان استان در پایان چند درخواست هم از شهرداری تبریز و اعضای شورای این شهر داشت: در خواست صدور کارت منزلت برای معلولین عزیز که در شهرهای دیگر اجرا می شود اما در شهراولین ها اجرا نمی شود، رعایت حال نابینایان و در نظر گرفتن تسهیل رفت و آمد آنان در صدور پروانه های ساختمانی و این که حداقل در شهرداری در تلفن خانه ها از جامعه نابینایان استفاده شود تا امرار معاش کنند.