خبر صبح؛گروه بین الملل:  اقدام ترکیه در انتقال تروریست ها و تکفیری ها از شمال عراق و سوریه به جمهوری آذربایجان به بهانه کمک به باکو در بحران قراباغ را اقدامی خطرناک توصیف کرد.

حجت الاسلام توحید ابراهیم بیگلو در گفتگو با برنامه آچیق سوز رادیو برون مرزی تبریز گفت: «مردم جمهوری آذربایجان و تمامی مسلمانان واقعی خواهان بازگرداندن قراباغ و نواحی اشغالی اطراف آن به آغوش سرزمین های اسلامی هستند. اما، انتقال وهابی ها و تکفیری ها به جمهوری آذربایجان نه تنها کمکی به بازپس گیری قراباغ و نواحی اطراف آن به جمهوری آذربایجان نمی کند، بلکه جمهوری آذربایجان را با مشکلات و مسایل پیچیده تری مواجه خواهد کرد.»

توحید ابراهیم بیگلو گفت: «سخنرانی الهام علی اف ، رییس جمهوری آذربایجان در ابتدای شروع عملیات نیز نشان می دهد که هدف این عملیات آزادسازی قراباغ نیست، بلکه او به دنبال این است که با این درگیری ها ارمنستان را متقاعد و مجبور به نشستن پشت میز مذاکره بکند. اگر علی اف به دنبال مذاکره با پاشینیان است، چرا این را به بهای خون جوانان جمهوری آذربایجان و با انتقال عناصر خطرناک وهابی و تکفیری و تروریست به جمهوری آذربایجان تامین می کند؟ اهداف پشت پرده ترکیه از انتقال این تروریست های شکست خورده در سوریه و عراق به جمهوری آذربایجان چیست؟»

حجت الاسلام توحید ابراهیم بیگلو گفت: «مطامع ترکیه در قبال جمهوری آذربایجان و بخصوص نخجوان خواه ناخواه خودنمایی می کند. ترکیه براساس مقاوله قارص، نخجوان را متعلق به خود می داند و شرایط پیچیده کنونی را  فرصتی مغتنم برای گام برداشتن به سمت تحقق این قبیل مطامع خود تلقی می کند.»

مهدی نعلبندی، کارشناس مسایل حوزه قفقاز نیز گفت: «شروع جنگی که هدف اصلی آن آزادسازی قراباغ نیست و صرفا برای زمینه سازی حضور نظامی ترکیه در جمهوری آذربایجان و نخجوان شروع شده است و یک هدف دیگر آن تحکیم حاکمیت صاحبان قدرت در جمهوری آذربایجان است و با استفاده از این فرصت گروه های تروریست و بیگانه، خواه به جمهوری آذربایجان و خواه به ارمنستان منتقل می شوند، حرکتی بسیار خطرناک و خائنانه است.»

سایر کارشناسان شرکت کننده در این برنامه نیز تاکید کردند اقدام ترکیه در انتقال گروه هایی از تروریست های تکفیری و ترکمان از عراق، اوضاع خطرناکی را برای جمهوری آذربایجان و ایران ایجاد می کند. بخصوص که گروه هایی از تروریست های تکفیری منتقل شده از عراق و سوریه به جمهوری آذربایجان توسط ترکیه در مناطقی در نزدیکی مرزهای ایران مستقر شده اند.