خبر صبح/ گروه سیاست: سایت “تالش مدیا”، با انتشار مطلبی تحت عنوان ” محرمانه های عشق بازی ترکیه – آذربایجان ” نوشت: «روشن است که حتی در  زمان هایی که رژیم اسراییل هدف آتشباری لفظی اردوغان قرار می گیرد، ترکیه در حد یک پول خرد هم از تجارت و خرید و فروش سلاح با اسراییل نمی کاست. اکنون هم گرچه ترکیه، جمهوری آذربایجان را به سمت جنگ با ارمنستان هل داد، صدور کالا به ارمنستان را کاهش نداده است. برعکس ترکیه، ایران با آنکه حمایت خود از جمهوری آذربایجان را با بوق و کرنا جار نمی زند، در همین چارچوب تقریبا مرز با ارمنستان را بست و حتی به عبور کالاهای غیرنظامی نیز به ارمنستان اجازه نداد. در این صورت، چرا الهام علی اف بطور دائم از “حمایت ” ترکیه از جمهوری آذربایجان و اهمیت حیاتی آن با دهان پر حرف می زند، اما حمایت ایران را اصلا به زبان نمی آورد؟ »

تالش مدیا افزوده است: «ترکیه به سهم اسراییل از بازار سلاح جمهوری آذربایجان چشم دوخته است. همچنین ترکیه می داند که نمی تواند جای روسیه را در بازار سلاح آذربایجان تصاحب کند. اما، خواه ترکیه و خواه اسراییل گرچه از تامین کنندگان اصلی تسلیحات آذربایجان هستند، این عامل هیچ نفعی برای آزادی قراباغ نخواهد داشت. بر اثر اشتباه تاریخی حاکمیت علی‌اف‌ها ، ارامنه قراباغ ۳۰ سال مستقل زندگی کردند و به غرب و به خیلی از کشورهای دنیا اثبات کردند که قراباغ یک جمهوری مستقل است. اکنون یک جمعیت حدودا ۱۳۰ هزار نفری ارمنی در قراباغ وجود دارد که به هیچ وجه نمی خواهد به ترکیب جمهوری آذربایجان بازگردد و حتی حاضر است در این راه از جان خود بگذرد. »

تالش مدیا افزوده است: «حاکمیت علی اف – پاشایف که همانند سگ از غرب و روسیه و حتی ترکیه می هراسد ، با پشتگرمی به تسلیحات اسراییلی و ترکیه و روسی ، “حمایت سیاسی” ترکیه و نیز خدمات مزدوران تروریست براساس راهبرد نظامی – خرابکاری ترکیه ، می خواهد مساله پیچیده‌ای همانند مساله قراباغ را با جار و جنجال حل کند. هرکس باور می کند، سنگ شود! اگر حاکمیت علی اف – پاشایف واقعا راست می‌گفت، پس چرا به محض شکستن خط تماس ، با سرعت پیش روی نکرد که با گرفتن قراباغ، دنیا را در مقابل عمل انجام شده، قرار دهد؟ حال آنکه، مساله اصلی ، شکستن استحکامات نظامی موجود در خط تماس بود. پس از شکست خط تماس، پیش روی در روستاها و شهرها و مناطق هموار و جنگلی خالی ، و رساندن ارتش جمهوری آذربایجان به مرزهای رسمی در مدتی کوتاه ، اصلا هم کار دشواری نبود. اما، الهام علی اف به دلایلی اعتراف نمی کند که چرا وی ارتش جمهوری آذربایجان را پس از شکستن خط تماس از پیشروی در اراضی خالی متوقف کرد؟ این فرمان از روسیه آمد یا از ترکیه یا از اسراییل؟»

تالش مدیا افزوده است: «روشن است که مساله اصلی جمهوری آذربایجان، وابستگی اراده و سیاست است. اکنون هم دوران در اختیار ترکیه قرار می گیرد. بیایید ببینیم که به قول ایرانی ها، آنها (ترکیه ای ها)  چطور در جمهوری آذربایجان تاخت و تاز خواهند کرد؟ »

تالش مدیا افزوده است: «مساله قراباغ از طریق نظامی حل شدنی نیست. زیرا، در زمانه کنونی نه می توان آن ۱۳۰ هزار نفر ارمنی را کشت و تمام کرد و نه حاکمیت کنونی آذربایجان می‌تواند آنها را  رام و تابع خود کند که به همراهش زندگی کنند. علی اف با الهام گرفتن از ترکیه و بخصوص اردوغان، در سخنرانی‌هایش ارامنه را با لفظ “همانند سگ آنها را می رانیم”، تهدید می کند. طبیعی است کسانی که از طرف علی اف و اردوغان ، همانند “سگ رانده می شوند”، حتی در صورت به کشتن دادن خود، اصلا هم راضی نخواهند شد که مانند سگ با آنها زندگی کنند! ترکیه که دارای مشکل دیرینه با ارامنه است، با این نوع دخالتش در مساله قراباغ، فقط نفرت و کینه و کدورت را به مراتب افزایش داده است. خیلی مایه تاسف است برای رفع این قبیل کینه ها نیز  لازم خواهد بود که زمان زیادی صرف شود.»