گروه جامعه: شهردار کلانشهر تبریز در صحن علنی شورای شهر تبریز گفت که؛ «افراد فوتی اکثرا کرونایی هستند و افرادی که بر اثر کرونا فوت می کنند ۲ برابر فوتی های افراد معمولی می باشند.»

 “ایرج شهین باهر” در خصوص لایحه شـهرداری تبریز درخصوص اعمال مساعدت مالی و اهداء مبلغ ده میلیون ریال به شاغلین و همکاران سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز، گفت: متاسفانه طبق آمار ها وضعیتی که وجود دارد بحرانی است.
وی ادامه داد: اکنون افراد فوتی اکثرا کرونایی هستند و افرادی که بر اثر کرونا فوت می کنند ۲ برابر فوتی های افراد معمولی می باشند.
وی اضافه کرد: طبق بازدید و صحبتی که با کارکنان آرامستان داشتیم برای آنها قول مساعدت دادیم و قرار شده است تا زمانی که کرونا وجود دارد این مبلغ به آنها اهدا شود.
وی با اشاره به اینکه با افزایش این مبلغ موافق هستیم، ابراز داشت: کار کردن در این وضعیت کرونایی کار آسانی نیست و پیشنهادم این است  برای کل کارکنان تا عید  یک میلیون واریز شود.
لازم به ذکر است، این لایحه با رای اکثریت شورا به تصویب رسید.