گروه بین الملل: امضای توافق نامه صلح ناقص با ارمنستان موجب بروز گسترده نارضایتی در میان محافل سیاسی جمهوری آذربایجان شده است.  به طوری که به جز حزب حاکم “آذربایجان نوین” که این توافق نامه را پیروزی قلمداد کرده و احزاب کوچک طرفدار آن که سکوت اختیار کرده‌اند، تمامی احزاب و جریان های سیاسی گوناگون جمهوری آذربایجان توافق نامه صلح ناقص در خصوص قراباغ را به زیان جمهوری آذربایجان ارزیابی می‌کنند.

کانال‌های اینترنتی متعلق به مخالفان دولت الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان که طی بیش از ۴۰ روز گذشته به حمایت از سیاست جنگی دولت پرداخته بودند، مجددا خط رسانه ای و تبلیغاتی خود را عوض کردند و به انتقاد از توافق نامه صلح ناقص با ارمنستان پرداخته اند.

در کانال اینترنتی “آزاد سوز”، تورال صادق لی گفت تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تامین نشد و در آینده نیز با استقرار نیروهای روسیه تحت عنوان صلح بان برای حفاظت از ارامنه قراباغ کوهستانی، جمهوری آذربایجان نخواهد توانست با بکارگیری نیروی نظامی تمامیت ارضی خود را تامین کند.

در کانال اینترنتی “میدان تی وی”، آذر قاسم لی گفت: بندهای این توافق نامه که شبانه و بدون اطلاع مردم جمهوری آذربایجان امضاء شد، به زیان جمهوری آذربایجان است؛ این توافق نامه فقط حضور نظامی روسیه در جمهوری آذربایجان را که در اوایل استقلال خاتمه داده شده بود، مجددا احیاء می کند.

در کانال اینترنتی “ساعت آذربایجان” ، ناطق عدیل اف گفت: «قراباغ کوهستانی تا قبل از مناقشه دارای پنج رایون بوده است؛ آق دره ، عسگران، خواجه وند ، شوشا و هادروت. اکنون ما چه بخش هایی از این پنج رایون را بازگردانده‌ایم. ما فقط شهر شوشا را آزاد کرده‌ایم و مابقی اراضی را آزاد نکرده‌ایم. از اول هم دعوا بر سر همین اراضی شروع شده بود و اکنون این اراضی به جمهوری آذربایجان بازپس داده نشده‌اند. اگر ارتش روسیه ۱۶۰۰ نیروی نظامی را در این مناطق مستقر می‌کند، پشت سر آن، ارتش قدرتمند روسیه قرار دارد و ارتش جمهوری آذربایجان هیچ کاری نمی‌تواند با آن بکند. پس چرا طرفداران حاکمیت جشن پیروزی گرفته اند؟»

حاج ایلقار ابراهیم اوغلو، رهبر جمعیتی دینی جمعه نیز در فیسبوک خود نوشت: «پس از ۴۴ روز خوشحالی بخاطر پیروزی‌ها و آزادسازی اراضی اشغالی، اکنون بخاطر استقرار نیروهای خارجی در کشور ناراحتیم. سرنوشت خوجالی و خان کندی و سایر اراضی وطن چه خواهد شد؟ ارامنه با چه وضعیت در قراباغ می مانند؟»