گروه ورزش/ مریم دالانی: مربیان ورزشی یکی از محورهای اساسی آموزش ،تعلیم و تربیت در جامعه هستند. اگر فرض را بر این بگیریم که آموزش اخلاق محور، ترویج فرهنگ ناب ایرانی اسلامی و دمیدن روح جوانمردی در جامعه همزمان با آموزش‌های فنی و تکنیک‌ها در ورزش است که از قهرمان پهلوان می سازد، این مربیان ورزشی هستند که با نحوه آموزش، رفتار و گفتار سازنده خود نقش سازنده‌ای در این حوزه داشته و حلقه واسط قهرمانی و پهلوانی هستند.

  مربیان ورزشی از سوی دیگر الگوی ورزشکاران و ورزش آموزان هستند. نوجوانان و جوانان هم از بُعد آمادگی جسمانی و مهارتی و هم از بُعد اخلاق و رفتار از مربیان ورزشی خود الگوبرداری می‌کنند و این پدیده تا آن اندازه است که در بیشتر موارد مشاهده می‌شود تبعیت و الگوپذیری نوجوانان و جوانان از مربیان ورزشی بیش از پدر و مادر خود است و به همین دلیل مربیگری یکی از پایگاه‌های مهم اجتماعی است و این لطف خداوند است که شامل حال مربیان شده است و در این مسیر خطیر وظیفه مربیان ورزشی، آموزش صرف مهارت‌ها نیست بلکه مربیان به واسطه نقش و تاثیر و نفوذ کلامی که بر شاگردان خود دارند می‌توانند روح ورزش آموزان را نیز غنی نموده و با تربیت انسان‌هایی صالح و درستکار توشه‌ای برای آخرت خود بیندوزند.

با توجه به این مسائلی که گفته شد، سازمان‌ها و نهادهای ورزشی دولتی و خصوصی در استان باید بــرای جذب مــربیـان متخصص، بـــا ذکاوت، مسئول و متدین با نگاه عدالت محور و بدون هیچ ملاحظه‌ای همت داشته باشند تا بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود این منابع انسانی در کنار زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی در طول ورزش استان و کشور گام بردارند و شادابی و نشاط اجتماعی را به شهروندان هدیه کنند.

به طور کلی در مراکز ورزش همگانی باید آموزش با رویکرد تربیت محور، رکن اساسی باشد و با استفاده از مربیان با دانش و دارای تخصص و تجربه کافی برای اینکه شاگردان بی‌انضباط، بی‌احساس، بی‌انگیزه، بی‌مسئولیت و افسرده نداشته باشند باید با برگزاری رقابت‌های داخلی و بازی‌های درون مراکز آموزشی ، قله‌ای را برای ورزش آموزان کلاس‌های آموزشی تعریف کنند تا نوجوانان و جوانان با پرداختن به رقابت با هم رده‌های خود ، مهارت‌هایشان را محک زده و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی نمایند و به واسطه کسب عنوان و قرار گرفتن روی سکوی قهرمانی، امیدشان به آینده بیش از پیش شده و با جدیت به ادامه فعالیت ورزشی خود بپردازند.