• امروز : دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳
  • برابر با : Monday - 24 June - 2024

شاهنامه‌ی فردوسی

اثرپذیری خاقانی شروانی از شاهنامه‌ی فردوسی
گروه فرهنگ و ادب خبر صبح بررسی می‌کند:

اثرپذیری خاقانی شروانی از شاهنامه‌ی فردوسی

از موارد قابل توجه در مورد خاقانی شروانی لقب اوست «حسان العجم». این لقب را عموی خاقانی، کافی الدین عمر به وی داد( Sultanov, 2004: 4). و دلیل آن این بود که در مدیح حضرت رسول (ص ) مانند حسان بن ثابت قصاید بسیار دارد.

« خاقانی شروانی» و اثرپذیری وی از «شاهنامه‌ی فردوسی»
خبر صبح بررسی می‌کند:

« خاقانی شروانی» و اثرپذیری وی از «شاهنامه‌ی فردوسی»

نکته قابل توجه این است که شاعر قزل‏ارسلان را از نسل پادشاهان کیانی و جانشین جمشید و فریدون و کیخسرو می‏داند و قلمرو او، یعنی اران و آذربایجان، را ایران ذکر می‏کند