• امروز : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳
  • برابر با : Monday - 15 July - 2024

چه غذایی بخوریم تا کرونا نگیریم

تغذیه‌ی صحیح روزه‌داران در بحران کرونا
توصیه های وزارت بهداشت برای ماه مبارک رمضان:

تغذیه‌ی صحیح روزه‌داران در بحران کرونا

خبر صبح/ گروه دانش و زندگی: دکتر زهرا عبداللهی،مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در خصوص ﺗﻮﺻﻴﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪ‌ای به منظور ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ بدن در ماه مبارک رمضان، بیان کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ A در ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻰ ﺑـﺪن، ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻰ‌ﺷـﻮد در وﻋـﺪه‌ﻫـﺎی ﺳـﺤﺮ و اﻓﻄـﺎر از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻏــﺬاﻳﻰ وﻳﺘــﺎﻣﻴﻦ A ﻣﻨــﺎﺑﻊ […]