پایگاه خبری- تحلیلی خبر صبح، رسانه ای بی طرف در انتشار اخبار، گزارش ها و نوشتارهای ارزشمند در زمینه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و آذربایجان است.

گروه تحریریه خبر صبح:

مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا ربانی

دبیر گروه سیاسی: امیر ثناجو

دبیر گروه اقتصادی: مریم دالانی

دبیر گروه فرهنگ و هنر: رقیه جمالی

دبیر گروه جامعه: شیوا صفری

 

نشانی خبر صبح : تبریز. چهارراه مارالان. روبروی مسجد میانه. پلاک ۵۲۳