July 28,2021 | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

KhabareSobh News Station

تبلیغات

پیدا کردن همدم زندگی در همدم مجازی

گروه جامعه:  جامعه شناس فرهنگی گفت: باید در معرفی ها نهایت دقت و توجه در نظر گرفته شود چرا که ممکن است دو نفر باهم ازدواج کرده اما به دلیل سطحی بودن ش...

جامعه